Drömlokalen
       
     
Drömlokalen
       
     
Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen
       
     
Drömlokalen
       
     
Drömlokalen

Drömlokalen är en stor projektateljé för konst och experiment i Sickla, Nacka. Här är en oöm lokal där man får skapa utifrån sina egna villkor. Unga, gamla och personer med särskilda behov får under handledning av professionella konstnärer prova på olika konstformer, till exempel:

skulptur – med gips, skrot, lera m m
keramik – drejning, bygga med stengodslera m m
måleri – actionmåleri, tusch, teckning m m
grafik – olika trycktekniker
animerad film – stopmotion
göra eget konstpapper

Drömlokalen
       
     
Drömlokalen

Drömlokalen drivs av konstnärer med stor erfarenhet av att arbeta i olika tekniker. Många av deras konstverk finns presenterade i offentliga miljöer och utställningsrum. Alla handledare har stor erfarenhet av och lyhördhet för att arbeta med personer med olika funktionsvariationer. De är särskilt utvalda för sin unika kunskap inom specifika konstområden. Vi jobbar för allas tillgänglighet, exempelvis finns det höj- och sänkbara bord och specialtillverkad drejmaskin. Lokalen i Dieselverkstan.

Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen
       
     
Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen

På uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen i Nacka kommun har Ulrika Flodin genomfört följeforskning som resulterat i följande skrift (vid Mälardalens universitet).

Av rapporten framgår att konstbaserade arbetssätt och metoder kan utvecklas för ALLA. Vidare betonar studien att förmågan att anpassa konstbaserade aktiviteter vilar på djup kunnighet inom en eller flera konstformer, med dess metoder, tekniker och material. Därtill kommer lyhördhet och inkännande. Båda delar behövs för att kunna anpassa konstformer, arbetssätt och materialval för olika individer utan att fastna i modeller eller recept. Det handlar om professionalitet inom ett område. I detta fall konstnärligt kunnande.

Rapporten “Det konstnärsdrivna initiativet - Drömlokalen” kan läsas i sin helhet här