Rånässalongen 2017
       
     
Rånässalongen 2018
       
     
Rånässalongen 2017
       
     
Rånässalongen 2017

Temat var Park Lek och Ziggy representerade med den Gravida grodmänniskan

Rånässalongen 2018
       
     
Rånässalongen 2018

Temat var Hope of Hope.

När konstnärerna i ateljéföreningen Drömlokalen fick träffa Alireza Najafi visade sig att han hade kunskaper om skulptur och att de kunde ha utbyte av varandra. Undan för undan växte formen för ett samarbete fram och under våren 2018 samlades de regelbundet kring Alireza och skulpterade. Medan Alireza skulpterade sig själv, och konstnärerna i ateljéföreningen Drömlokalen honom, har de gemensamt undersökt olika perspektiv på hur vi definierar varandra.